Polityka prywatności

 1. Właścicielem i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu https://domi-decor.com.pl  jest Dominika Rydz, adres poczty elektronicznej: dominika.rydz@domi-decor.com.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
  • otrzymywaniem wiadomości e-mail na temat nowych treści w serwisie, akcji promocyjnych lub informacji o nowych produktach/usługach,
  • otrzymywaniem informacji na temat współpracy,
  • komentowaniem treści zamieszczonych w serwisie oraz oceną zakupionych produktów.
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu realizacji usług wymienionych w punkcie 2 takie jak np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu kontaktowego
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. W celu realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
  • firmy kurierskie i pocztowe – w celu dostarczenia produktu bądź umowy,
  • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe – w celu kompetentnej obsługi Twojego zamówienia bądź realizacji zamówionej przez Ciebie usługi.
 6. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,
  • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
  • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  W celu realizacji tych uprawnień, należy przesłać stosowną wiadomość e-mail Administratorowi na adres dominika.rydz@domi-decor.com.pl . Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem Twoich danych osobowych napisz na dominika.rydz@domi-decor.com.pl .

Pliki „COOKIES”

 1. Serwis https://domi-decor.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
 3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  • badania statystyk serwisu,
  • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się,
  • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego,
  • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.